Pracovní listy

VYROVNÁNÍ & LÁSKA NAŠICH POLARIT

I tůten měsíc si své VZTAHY neber osobně, nedělej si domněnky o tom, jak to ten druhý myslel, proč se k tobě tak chová, proč s tebou mluví takovým tónem … Velmi doporučuji nebrat si nic osobně. 

Jen poslouchej slova, která ti ten druhý říká – nevytvářej si domněnky, co tím myslí. Zkus věřit tomu, že ti právě přináší vzkaz – doslovný vzkaz – zprávu od tvé Bytosti nebo tvého nitra. 

Takové odpoutání, odosobnění od zdánlivého „zraňování“ od tvých blízkých a dalších lidí ti umožní lépe vnímat rady svého vyššího vědomí. 

Proč ti je neřekne tvá Bytost rovnou? Ale ano, říká, neustále k tobě hovoří přímo. Jen není vždy snadné v této fyzické realitě ji vnímat, slyšet čistě. Proto k tobě přistupuje právě skrze tvé blízké vztahy. Není krásné, co pro sebe navzájem děláme? Jsme si navzájem posly svých vlastních duší. 

Znovu připomínám, že jsme tu pro tebe a sdílení je mocným a silným nástrojem pro nejlepší řešení nebo zesílení krásy a harmonie. 

 

V tomto modulu můžeš kromě pracovních listů pokračovat ve svém „Deníku RADOSTI“. Doporučuji opět dělat obojí – nebude tě to stát víc než pár minut denně. A ta obrovská podpora ve změně za to vždycky  stojí. 

JAK S NIMI MŮŽU PRACOVAT?

V této části najdeš nové channelované poselství s možností volných řádků. Ale jak už víš, se mnou nemusíš ztěžka opisovat každý den 100x svoji mantru. Je pro psaní upravená. Jediné, co je třeba od tebe, je vědomě vnímat, co píšeš. A dát k tomu souhlas. PRAKTICKÝ KROK v lehkosti. 

Podívej se do svých pracovních listů. Pokud máš možnost, vytiskni si je. Pokud tu možnost nemáš, vždy si můžeš vzít volný papír a text si psát na něj. Obě varianty jsou možné. Obě dvě fungují. Užívej si také praktický přístup k tzv. „duchovnímu růstu“ a vývoji, nejen ten vizuální. 

Bez praktického uchopení, bez každodenního praktikování, jsou výsledky jen částečné. Pořád jsme bytosti v lidském těle. Pořád se ještě pohybujeme po matičce Zemi, lady Gaie. A to je naprosto nádherná realita. Tak si ji pojďme začít užívat. Ona sama nás k tomu zve.  

NÁVOD: 

Každé ráno, zkus to nebrat jako povinnost, ale jako dar, si na volné řádky opiš jednou „Poselství“, které si přečteš na pracovním listu. Na konci měsíce budeš mít popsaný papír, asi 30 krát opsané poselství. K tomu si pak během dne všímej, jak se ti tato moudrost začíná propisovat do každodennosti. 

Přečti si pozorně poselství nahoře na pracovním listu. Poté si ho vědomě, pomalu začni opisovat na volný řádek. Když budeš vnímat, co píšeš, zkus zároveň vnímat pocity ve svém těle. 

Začni si uvědomovat, že to, co píšeš, je skutečnou pravda, kterou už každý den žiješ. A uvědomuj si, že je to skutečnost a pravda právě teď a teď a teď a teď … 

Udělej si ze psaní jedné krátké věty tebou vedenou meditaci. Praktickou meditaci. Ne jen pouhé čtení. Nejen bezduché opisování, ale pohyb – pohyb těla a energie, při kterém vnímáš, jak se tvé tělo cítí a jak jen píšeš, co už dávno žiješ. 

A užívej si to!  

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Pracovní listy k 2. cyklu – 3. Modul 

S láskou a úctou
Pavla IŠARAS & Cristal

Přejít nahoru