Pracovní listy

 VZTAHOVOST & ROVNOVÁHA NAŠICH POLARIT

Zkus si tůten měsíc prostě své VZTAHY nebrat osobně, ale pouštět svoji důležitost a nedělat si domněnky o tom, jak to ten druhý myslel, proč se k tobě tak chová, proč s tebou mluví takovým tónem … Velmi doporučuji nebrat si nic osobně, jen vnímat, jak emoce jako reakce vyvěrá z tvé hloubky a vyplouvá na povrch, do vědomí, kde ji můžeš vnímat, cítit a identifikovat. 

Poté, co identifikuješ emoci jako reakci na chování toho „druhého“, zavři si oči, poodstup od celého rozhovoru nebo situace a uvědom si, že tu emoci necítíš ty, ale nějaká tvá zraněná část, která se právě teď cítí jako oběť toho „druhého“, s kým jsi v interakci. Zeptej se této své části: „Proč se tak cítíš?“ a vnímej svůj pocit nebo myšlenku, kterou s tebou tvá raněná část v emoci komunikuje. „Co potřebuješ, aby ses tak necítil/a“? je tvá druhá otázka. 

Chápeš? Nejsi to ty, kdo cítí vztek nebo smutek nebo sebelítost … je to právě tvá dětská část, která stále dokola prožívá pocit samoty, nebezpečí, nelásky, málo pozornosti, atd. Když sám sobě pak dáš to, co tato část tak dlouho postrádá, vlna emocí se uklidní, přijde pochopení, proč tví rodiče takto reagovali a zjištění, že jejich reakce se tě vlastně netýkala. Byla to jejich únava, přepracovanost, nebo se zrovna spolu hádali a ty jsi do jejich vzájemných emocí vstoupil/a. Nekřičeli a nezlobili se na tebe, ale sami na sebe, na svůj pocit bezmoci a únavy nebo strachu či vzteku. 

Takové odpoutání, odosobnění od těchto dávných příběhů dělá z tvých zraněných částí dary, které jsou v nich ukryté. Čekají, až je objevíš a znovu zaktivuješ. 

 Jako vše, i tůten měsíc brzy uteče a pomine, už teď to, co píšu, se stává minulostí. Uvědomuj si, že tyto emoce nejsou nové, nejsou reakcí na situace a lidi kolem tebe. Přicházejí z minulosti, nejsou tvou reakcí na přítomnosti, i když se to může tak může zdát. 

Znovu připomenu, že jsme tu pro tebe a sdílení je mocným a silným nástrojem pro nejlepší řešení nebo zesílení krásy a harmonie. 

 

V tomto modulu můžeš kromě pracovních listů pokračovat ve svém „Deníku RADOSTI“. Doporučuji opět dělat obojí – nebude tě to stát víc než pár minut denně. A ta obrovská podpora ve změně za to prostě stojí. 

JAK S NIMI MŮŽU PRACOVAT?

V této části najdeš nové channelované poselství s možností volných řádků. Ale jak už víš, se mnou nemusíš ztěžka opisovat každý den 100x svoji mantru. Je pro psaní upravená. Jediné, co je třeba od tebe, je vědomě vnímat, co píšeš. A dát k tomu souhlas. PRAKTICKÝ KROK v lehkosti. 

NÁVOD: 

Každé ráno, zkus to nebrat jako povinnost, ale jako dar, si na volné řádky opiš jednou „Poselství“, které si přečteš na pracovním listu. Na konci měsíce budeš mít popsaný papír, asi 30 krát opsané poselství. K tomu si pak během dne všímej, jak se ti tato moudrost začíná propisovat do každodennosti. 

Přečti si pozorně poselství nahoře na pracovním listu. Poté si ho vědomě, pomalu začni opisovat na volný řádek. Když budeš vnímat, co píšeš, zkus zároveň vnímat pocity ve svém těle. 

Začni si uvědomovat, že to, co píšeš, je skutečnou pravda, kterou už každý den žiješ. A uvědomuj si, že je to skutečnost a pravda právě teď a teď a teď a teď … 

Udělej si ze psaní jedné krátké věty tebou vedenou meditaci. Praktickou meditaci. Ne jen pouhé čtení. Nejen bezduché opisování, ale pohyb – pohyb těla a energie, při kterém vnímáš, jak se tvé tělo cítí a jak jen píšeš, co už dávno žiješ. 

A užívej si to!  

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Pracovní listy k 2. cyklu – 2. Modul 

S láskou a úctou
Pavla IŠARAS & Cristal

Přejít nahoru