Tvá tapeta na měsíc

Tapeta je channelované poselství, přichází k nám od bytostí světla jako energetická podpora, která plyne za slovy, která skrze ně přicházejí. Je pro nás jako připomenutí, na co se máme tento čas zaměřovat svou pozorností, svým vědomím, svou energií. 

V úvodním videu jste se dozvěděli, jak je naše 1. čakra důležitá pro nás i pro to, jak a co tvoříme. Tapeta nás vede k tomu, abychom si uvědomili a rozpomenuli se na to, kdo skutečně jsme. 

Všechno je navzájem provázané. Krása života na Zemi je právě v 1. čakře, která nám umožňuje být ve hmotě, cítit našimi pěti smysly a také tvořit pro sebe a pro svět situace a věci, po kterém touží naše Bytost. Naše 1. čakra je prostě naprosto výjimečná a maximálně důležitá pro všechno, co je v našem životě hmotné a co v životě zažíváme. 

"Božská DNA"

Tapeta v tomto Modulu je připomínkou a rozjímáním o naší Božské DNA. 

Zkuste si tapetu přečíst víckrát za sebou vnímejte jednotlivá slova i jejich významy a otevřete se tomu, co ještě nemohlo přijít, protože jsme ta slova zamkli jedním významem. 

Kdysi, v dávné době, kdy byly psány svitky od Mrtvého moře, včetně motlidby, znamenalo jedno slovo mnoho významů a dokonce i ve spojení s jiným slovem dostávalo další významy. Tenkrát, v té době,, se ještě vnímalo a silně působilo to, co bylo za slovy – vysoké vědomí Světla. Jak možná víte, dnešní překlady svitků jsou jednosměrné a vysoce nepravdivé a nesouladné. 

Proto zkuste nechat slovům otevřený význam, který nečekáte, ale který je připravený skrze tato slova, spojení slov a vět, přijít. 

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Video tapeta ke stažení

1

S láskou a úctou
Pavla IŠARAS & Cristal

Přejít nahoru