Meditace a channelovaná poselství

Meditace, stejně jako channelovaná poselství, přicházejí k nám od bytostí světla jako energetická podpora, která plyne za slovy, která skrze mě přicházejí. Pravidelně se už objevuje světelný jazyk a zvuky, které plynou a nesou energii a podporu stejně jako slova, jen o něco příměji, možná se dá říct i silněji. Prostě napřímo tam, kde nás mají nejvíce podpořit nebo k místu, kterého se mají dotknout a uzdravit ho nebo ho dokonce změnit. 

Když posloucháte channelované meditace opakovaně, mají v sobě schopnost a moc působit na vás ve více vrstvách, postupně, nebo naráz. Podle toho, na co jste právě připraveni. Lidé, kteří poslouchají tato poselství opakovaně, mi sdělují, že pokaždé slyší jiné informace, cítí pocity v těle na různých místech a někdy dokáží někteří i vnímat vrstvy, ve kterých jsou v těchto poselstvích zapsána, namluvena, ukryta. Dokonce, i když si poslechnou poselství po uplynuí jednoho roku i déle. To znamená, že jsou tato poselství stále aktuální, vždy vám mají co předat. Jen vždy aktivujete opakovaným poslechem jiné vrstvy, které tu pro vás jsou připraveny. Channelované meditace a poselství jsou prostě multidimenzionální – stejně jako naše duše. 

"Spojení"

Pohodlně se usaďte, zavřete si oči, vezměte si hluboký nádech a s výdechem se uvolněte do společné meditace. Není co dělat, není co řešit. Tato meditace tě provede přechodem přes 7. a 8. čakru a divů, které tě tam čekají. 

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Meditace bez hudby.mp3

Meditace s hudbou.mp3

S láskou a úctou
Pavla Cristal IŠARAS 

Přejít nahoru