Pracovní listy

CESTA BOŽSTVÍ & PROPOJENÍ  SKRZE NAŠI 7. a 8. ČAKRU 

Všechno je energie, vědomí. Nekonečné vědomí, s různou hustotou a pohybem. A tak můžeme vnímat, že dům, zahrada, město, Země, kde žijeme, jsou vlastně námi, jsou naplněné naší vibrací. A taky to, že jsme všichni vzájemně propojeni, protože naše vědomí je obvykle větší než planeta Země. Nebo alespoň větší než my. Stejně, jako se učíme komunikovat s naší Bytostí, duší, tak se potřebujeme naučit, jak komunikovat s naším tělem a myslí s láskou, úctou a laskavostí. Jedině pak budou naše mysl a podvědomí klidné a dovolí nám ještě o něco víc propojit se s naším vyšším vědomím, s naší nádhernou, zářivou, dokonalou Bytostí. 

Proč už nemusím psát poselství každý den? 

Protože v posledním cyklu se už dost dotýkáme něčeho, co stojí opravdu mimo lidskou mysl. Prostě pokud cítíš, že máš chuť nebo touhu nebo nevysvětlitelnou potřebu, puzení si toto poselství napsat, udělej to. Komunikují s tebou právě obě nebo jedno z tvých vědomí. Nemusíš to rozlišovat, prostě poslechni impuls a napiš si vědomě a pomalu své uvědomění. Nejspíš si ho potřebuješ jen připomenout. 

 

ZKUS PŘI PSANÍ MANTRY VNÍMAT, JAKÁ ČÁST TVÉHO FYZICKÉHO TĚLA SE TI OZÝVÁ, TLAČÍ, VIBRUJE NEBO POBOLÍVÁ … KDE VŠUDE SE OZÝVÁ TVÉ LIDSTVÍ, LIDSKÉ VĚDOMÍ? KDE VŠUDE SVÉ LIDSKÉ VĚDOMÍ NECHCEŠ, NESNÁŠÍŠ NEBO NECHCEŠ MÍT? ZMĚŇ TO!!

A ještě jedno cvičení: zavři si oči, zvolna dýchej, nalaď se na SVOU 3. ČAKRU, jdi hlouběji a hlouběji, OBJEMI TAM SVÉ MALÉ, ALE DOKONALÉ LIDSTVÍ a rozsvěcuj tam s ním SVĚTLO SVÉ DUŠE,  nejvroucnější LÁSKU DUCHA A HMOTY. 

Znovu připomínám, že jsme tu pro tebe a sdílení je mocným a silným nástrojem pro nejlepší řešení nebo zesílení krásy a harmonie. 

JAK S NIMI MŮŽU PRACOVAT?

V této části najdeš nové channelované poselství s možností volných řádků. Ale jak už víš, se mnou nemusíš ztěžka opisovat každý den 100x svoji mantru. Je pro psaní upravená. Jediné, co je třeba od tebe, je vědomě vnímat, co píšeš. A dát k tomu souhlas. PRAKTICKÝ KROK v lehkosti. 

Podívej se do svých pracovních listů. Pokud máš možnost, vytiskni si je. Pokud tu možnost nemáš, vždy si můžeš vzít volný papír a text si psát na něj. Obě varianty jsou možné. Obě dvě fungují. Užívej si také praktický přístup k tzv. „duchovnímu růstu“ a vývoji, nejen ten vizuální. 

Bez praktického uchopení, bez každodenního praktikování, jsou výsledky jen částečné. Pořád jsme bytosti v lidském těle. Pořád se ještě pohybujeme po matičce Zemi, lady Gaie. A to je naprosto nádherná realita. Tak si ji pojďme začít užívat. Ona sama nás k tomu zve.  

NÁVOD: 

Každé ráno, zkus to nebrat jako povinnost, ale jako dar, si na volné řádky opiš jednou „Poselství“, které si přečteš na pracovním listu. Na konci měsíce budeš mít popsaný papír, asi 30 krát opsané poselství. K tomu si pak během dne všímej, jak se ti tato moudrost začíná propisovat do každodennosti. 

Přečti si pozorně poselství nahoře na pracovním listu. Poté si ho vědomě, pomalu začni opisovat na volný řádek. Když budeš vnímat, co píšeš, zkus zároveň vnímat pocity ve svém těle. 

Začni si uvědomovat, že to, co píšeš, je skutečnou pravda, kterou už každý den žiješ. A uvědomuj si, že je to skutečnost a pravda právě teď a teď a teď a teď … 

Udělej si ze psaní jedné krátké věty tebou vedenou meditaci. Praktickou meditaci. Ne jen pouhé čtení. Nejen bezduché opisování, ale pohyb – pohyb těla a energie, při kterém vnímáš, jak se tvé tělo cítí a jak jen píšeš, co už dávno žiješ. 

A užívej si to!  

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Pracovní listy k 4. cyklu – 3  Modul 

S láskou a úctou
Pavla IŠARAS & Cristal

Přejít nahoru