Meditace a channelovaná poselství

Meditace, stejně jako channelovaná poselství, přicházejí k nám od bytostí světla jako energetická podpora, která plyne za slovy, která skrze mě přicházejí. Občas se objeví i světelný jazyk nebo jako zvuky, které plynou a nesou energii a podporu stejně jako slova, jen o něco příměji, možná se dá říct i silněji. Prostě napřímo tam, kde nás mají nejvíce podpořit nebo k místu, kterého se mají dotknout a uzdravit ho nebo ho dokonce změnit. 

Když posloucháte nebo čtete tato poselství opakovaně, mají v sobě schopnost a moc působit na vás ve více vrstvách, postupně, nebo naráz. Podle toho, na co jste právě připraveni. Lidé, kteří poslouchají tato poselství opakovaně, mi sdělují, že pokaždé slyší jiné informace, cítí pocity v těle na různých místech a někdy dokáží někteří i vnímat vrstvy, ve kterých jsou v těchto poselstvích zapsána, namluvena, ukryta. Dokonce, i když si poslechnou poselství po uplynuí jednoho roku i déle. To znamená, že jsou tato poselství stále aktuální, vždy vám mají co předat. Jen vždy aktivujete opakovaným poslechem jiné vrstvy, které tu pro vás jsou připraveny. Channelované meditace a poselství jsou prostě multidimenzionální – stejně jako naše duše. 

"Život je zázrak "
meditace pro aktivaci naší síly pod vedením bytostí Světla a Vědomí a energií Lví brány

světelná pyramida, světelní lvi a portál lví brány

Naše Bytost, naše duše, se po většinu času bezstarostně vznáší někde v éteru. V poslední době ale touží, víc než kdy jindy, prostoupit i do této reality – laskavě, v lehkosti a zcela. A to vyžaduje nejen pevné rozhodnutí, ale také vnitřní sílu a ty správné průvodce. I to se může dít mnoha způsoby – buď dramaticky nebo laskavě. Vždy záleží na tom, jak se rozhodneme a co si zvolíme. 

Pravdou však je, že naše duše už nechce čekat a proto na nás jemně tlačí, abychom ji také vpustili do tohoto života

Proto jsem vděčná, že jsem mohla přinést tuto nádhernou cestu přímo do proudu života, díky portálu Lví brány. 

Pojď se vydat na nádhernou šamanskou cestu, po boku svých lvích průvodců, strážného anděla až ke světelné pyramidě a zažij ten zázrak, jaké to je, stoupnout si do živoucího proudu nádherného světla, krystalicky čistého proudu vědomí života a lásky Zdroje a tvé duše.

K meditaci přišel i nádherný Channeling od světelných bytostí nejen k tématu karmy a otázky těžkosti našich životů, ale také světelný symbol, který vnímám zatím jako nejsilnější a nejkomplexnější vůbec. Brzy ho budete mít k dispozici v dalším cyklu. Pomůže nám otevřít velké téma našich vztahů, především těch, které se dějí uvnitř nás a směrem k nám. Dob nám nejen sílu, ale také směr a proud nádherné podpory světla. Zatím najdete základní symbol jako součást pracovních listů k meditaci. Navíc si můžete poslechnout i stáhnout celý záznam. Vnímám to vše jako nádherný dar k ukončení naší společné cesty od Nevědomí do Vědomí. A jsem za něj opravdu velmi, velmi vděčná. 

Channeling "ŽIVOT JE ZÁZRAK".mp3

Meditace "ŽIVOT JE ZÁZRAK".mp3

Celý záznam "ŽIVOT JE ZÁZRAK".mp3

Pracovní listy "ŽIVOT JE ZÁZRAK".mp3

Tapety se světelným symbolem k meditaci z portálu Lví brány KE STAŽENÍ

S láskou a úctou
Pavla IŠARAS & Cristal

Přejít nahoru