7 + 1 kroků ke Svobodě – aneb – KAŽDÝ JI CHCE, MNOHO LIDÍ ZA NI BOJUJE A PŘEDEVŠÍM JI MÁLO Z NÁS SKUTEČNĚ ZAŽÍVÁ

Znáte ten „vtípek“ o svobodě? Tvoje svoboda končí tam, kde začíná ta moje. A něco na tom asi bude. Kupodivu naši svobodu vytyčujeme hranicemi. Stejně jako pravda, je svoboda velmi relativní pojem. Co je pro někoho svoboda, je pro druhého omezení. Ať je to jakkoliv, toužíme po ní všichni. Málokdo ji ale skutečně žije. 

Jak chceme být svobodní ve světě venku, když nás uvnitř spoustu našich názorů, pocitů, myšlenek a emocí svazuje?

Jak nahoře, tak dole. Mohla bych stejně tak říct: „Jak uvnitř, tak venku.“ Pokud máte jakoukoliv potřebu svobody, pak můžete s jistotou jít do svého „Nitra“ a tam najdete sami sebe, jak hledáte někoho dospělého, mámu nebo tátu, kdo vás objeme a dá vám pocit bezpečí. To proto, že v nitru jste stále ještě opomněli sami na sebe…  už dávno, v době, kdy jste byli ještě malí a bez-mocní

Prociťte ji, pociťujte ji, žádejte o ni sami sebe ... nikdo jiný vám ji totiž nedá

     Nikdo vám ji totiž ani dát nemůže. Celý Vesmír ctí svobodnou vůli lidské bytosti, člověka. To jen člověk si dovoluje stále dokola porušovat svobodnou vůli další bytosti. Místo toho, aby se zastavil, zavřel oči a … dýchal. V dechu proudí životodárná energie Existence. V každém vědomém dechu si můžeme tuto nádhernou esenci prožívat a nechat jí naplnit každou buňku ve svém těle. A ty buňky pak tančí, tančí radostí, štěstím, vděčností. Tančí a omlazují se a obnovují se a znovu se množí. To je život!! To je svoboda!!! Vnímat své tělo, vědomě. Vnímat svůj dech, vědomě. Vnímat svoji energii, pole kolem sebe, uvědomovat si ho. Uvědomovat si sám sebe. To je svoboda!!! 

7 + 1 kroků ke Svobodě ... k té vnitřní, i k té univerzální

🤩 DÝCHEJ! Když vědomě dýcháš, nemůže tě tvá mysl svazovat.
 
🤩 ZAVŘI OČI! Když se díváš otevřenýma očima, ruší tě, co vidíš – pak si myslíš, že to, co vidíš, nemůžeš změnit – a to je omyl!
 
🤩 BUĎ V TICHU! Jen v tichu a tichu uvnitř sebe můžeš slyšet či
vnímat svůj vnitřní hlas – to je tvůj hlas svobody. 
🤩 ZŮSTÁVEJ KLIDNÝ! Když zůstáváš klidný, jsi ve svém středu, jsi ve svém srdci, jsi ve své duši a jsi v samotném Zdroji všeho, co je. Svoboda je prožívat to, co chci – ne to, co ve mně vyvolávají lidé nebo situace a já na to automaticky reaguji.
 
🤩 BOJ NENÍ SVOBODA! Když bojuješ, dáváš sílu a pozornost boji. Jenže uvnitř dramatu nemůžeš být svobodný. boji a tak vytváříš znovu jen boj … čemu věnuješ pozornost, tomu dáváš existenci a sílu ovládat tebe i svět.
 
🤩 POSLOUCHEJ SVŮJ VNITŘNÍ HLAS! Tvá mysl ti vždycky nabídne tolik způsobů, jak řešit problémy a situace. Vždycky ti dá spoustu myšlenek i emocí, které tě vždy dovedou do dramatu. Uvnitř dramatu můžeš buď utéct nebo bojovat. Ani tehdy nejsi svobodný.
 
🤩 VĚNUJ SÁM SOBĚ SVOBODU VNITŘNÍ! Pokud máš pocit, že
potřebuješ o svobodu bojovat nebo se o ní s někým hádat, pak
proto, že právě tobě chybí tvá vnitřní svoboda. To, co nám chybí
uvnitř, vždycky chceme a vyžadujeme od ostatních. Navíc s
pocitem, že na to přece máme právo!!! Pokud ji nedáš sám
sobě, pak už není nikdo, kdo by ti ji mohl dát.
 
🤩 NECHEJ TO VESMÍRU, KŮŇ MÁ MOC MALOU HLAVU! Přej si,
žádej, dávej záměry, co to jde … jen nechej na Vesmíru (dosaď si za Vesmír, co je ti libo – Zdroj, Bůh, Duch, Existence …. pořád je to ta stejná jedna nádherná energie), ať vymyslí sám způsob, kterým ti to, co si přeješ, přinese, umožní, dá. Vesmír vidí víc, než my, z těch našich 150 – 200 cm nad zemí.
 
 

     Vesmír to baví, Vesmír to naplňuje, těší se z toho, jak překvapení jsme, když nám naše přání přistane u nohou … a raduje se s námi. Neochuzuj ho o tu radost, neochuzuj sebe o jeho dary. Jsou velkolepé, stejně jako ty, stejně jako tvá bytost, jako tvá duše, jako tvá existence.

K dnešnímu svátku Svobody ti přeji, milovaná lidská bytosti:

🙏 buď šťastná kdykoliv a kdekoliv, bez ohledu na okolní situaci.
 
🙏 buď zdráva prostě proto, že je to tvá volba
 
🙏 zůstávej v důvěře, protože bez ní se ocitáš na své cestě bez
podpory – ne skutečně, ale tím, že přestaneš důvěřovat ve vyšší
řád vyššího vědomí, tím odpojuješ své vědomí od Zdroje a
vypadá to, jako bys zapomněla, že ses nikdy neoddělila, že jsi
pořád a neustále součástí Všeho, co je.
 
     S láskou a úctou k životu a Existenci a především k tobě, kdo jsi dočetl až sem … vážím si tvého času a tvé pozornosti … zůstávej v radosti, zůstávej ve světle, zůstávej sám / sama v sobě … potkáváme se neustále v jednom společném kvantovém / energetickém Poli … tak ať je ti v něm krásně – alespoň právě tak, jako mně. 

S láskou a úctou k životu a Existenci ... Pavla C. G.

(c) Pavla C. Gondeková, únor 2021 – Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely,  jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky článku a zdroje s aktivním odkazem.
Přejít nahoru